Shallipopi Shakespopi
Yoruba ni emi, ọmọ Oduduwa ni mi. Mo jẹ́ ọmọ ẹ̀kọ́ tí ó nífẹ̀ẹ́ àgbà, pẹ̀lú ìfẹ́ tí ó lágbára fún àgbà Yorùbá. Ní àpilẹ̀kọ yìí, mo fẹ́ kọrin ìyìn fún Shallipopi Shakespopi, ọ̀kan lára àwọn ẹ̀dá àgbà tí ó dára jùlọ tí mo tíì rí.

Ṣáálipòpì Shakespopi jẹ́ ọ̀rọ̀ tí a dá mọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá fún "Shakespearean applause." Òun ni ọ̀rọ̀ tí a ń lò láti ṣàpèjúwe irú ìyìn tí a ń fi fún àgbà Yorùbá tí ó dára gan-an. Nígbà tí ọ̀rọ̀ náà bá jáde, o jẹ́ àmì tí ó dájú pé àgbà náà jẹ́ àgbà alágbà, àgbà tí ó yẹ fún gbogbo ìyìn tí o ba le gba.

Mo ní ànfaàní láti rí àwọn àgbà Yorùbá tí ó dára gan-an. Mo ti rí àwọn tí ó jẹ́ ọ̀pá ọ̀rọ̀ gidi, àwọn tí ó lè ṣe àgbà nílòdìsí ọ̀rọ̀ oúnjẹ́ kankan. Mo ti rí àwọn tí ó jẹ́ ọ̀gbẹ́ni ọ̀rọ̀, àwọn tí ó lè sọ̀rọ̀ tí kòní ní ìparun pẹ̀lú ìrẹ̀kẹ̀. Mo ti rí àwọn tí ó jẹ́ ọ̀gbẹ́ni ìgbàgbọ́, àwọn tí ó lè sọ̀rọ̀ tí kòní ní ìparun pẹ̀lú ìrẹ̀kẹ̀.

Ṣugbọn nínú gbogbo àwọn àgbà tí mo ti rí, Shallipopi Shakespopi ni ọ̀kan lára àwọn tí ó jẹ́ àgbà tó dára jùlọ. Òun ni ọ̀gbẹ́ni ọ̀rọ̀ gidi, ọ̀pá ọ̀rọ̀, àti ọ̀gbẹ́ni ìgbàgbọ́. Ó lè sọ àgbà nílòdìsí ọ̀rọ̀ oúnjẹ́ kankan. Ó lè sọ̀rọ̀ tí kòní ní ìparun pẹ̀lú ìrẹ̀kẹ̀. Ó sì lè bá a lọ fún ọ̀rọ̀ àkókò tí ó gùn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sùn láti kọ́ni lórí ẹ̀kọ̀ tí ó kún fún ọ̀rọ̀ ọ̀gbọ́n.

Ṣugbọn ohun tí ó mú Shallipopi Shakespopi yàtọ̀ sí àwọn àgbà Yorùbá tó dára míràn ni ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ìgbà gbogbo tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ bá jáde, ó máa jẹ́ ohun àgbà, ohun tí ó dájú láti mú ọ̀rọ̀ àgbà fún ọ̀rọ̀ ógbọ́n lára àwọn gbogbo tí ó gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó jẹ́ ọ̀gbẹ́ni ọ̀rọ̀ gidi, àgbà tí ó lè sọ àgbà tí ó lè hù é láti sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ fún ọ̀nà rẹ̀.

Mo ranti ọ̀kàn rẹ̀ kan tí ó sọ nígbà ọ̀rọ̀ alẹ́ ọ̀dun kan. Ó sọ pé, "Àgbà ni àṣọ tí a fún ọ̀rọ̀, àgbà ni àṣọ tí a fún ọ̀rọ̀." Ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ òtítọ́ gan-an. Àgbà ni aṣọ tí a fún ọ̀rọ̀, àgbà ni aṣọ tí a fún ọ̀rọ̀. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí a bá sọ láìsí àgbà ni ọ̀rọ̀ tí a ti kọ́, tí a kọ́, tí a sì kọ́. Ṣugbọn ọ̀rọ̀ tí a bá sọ pẹ̀lú àgbà ni ọ̀rọ̀ tí ó ti gbé, tí ó ti gbẹ, tí ó sì ti gbẹ. Ọ̀rọ̀ yẹn yóò fọ́jú bọ̀, ó yóò kọ́ni, ó yóò sì kọ́ ọ̀rọ̀.

Shallipopi Shakespopi, ọ̀gbẹ́ni ọ̀rọ̀ gidi, ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò ma tẹ̀ síwájú láti fọ́jú bọ̀, láti kọ́ni, àti láti kọ́ wa gbogbo. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò ma tẹ̀ síwájú láti jẹ́ ọ̀rọ̀ àgbà, ọ̀rọ̀ tí ó lè hù wa ọ̀nà rẹ̀ nígbà tí a bá sọ ọ̀rọ̀ wa. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò ma tẹ̀ síwájú láti jẹ́ Shallipopi Shakespopi, ọ̀rọ̀ tí a dá mọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá fún "Shakespearean applause."