Zbigniew Derdziuk - prezes ZUS
Zbigniew Derdziuk, ur. w [miejsce urodzenia] [data urodzenia], jest absolwentem [nazwa uczelni], [kierunek studiów]. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej i sektorze finansowym.
W latach [lata pracy] pełnił funkcję [nazwa stanowiska] w [nazwa instytucji]. Od [data objęcia stanowiska] jest prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Sukcesy w ZUS

Podczas swojej prezesury Zbigniew Derdziuk zrealizował wiele ważnych projektów, m.in.:
* Wdrożenie Centralnego Systemu Teleinformatycznego, który zmodernizował system obsługi klientów i usprawnił procesy wewnętrzne ZUS.
* Uruchomienie Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS), dzięki której ubezpieczonym i płatnikom składek udostępniono szereg usług online, takich jak składanie wniosków czy sprawdzanie swoich danych.
* Wprowadzenie Programu Nowoczesnej Rehabilitacji, który ma na celu poprawę jakości rehabilitacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych.
* Zwiększenie liczby kontroli w celu zapewnienia prawidłowego odprowadzania składek i świadczenia usług przez ZUS.
Dzięki tym działaniom ZUS stał się instytucją bardziej nowoczesną, przyjazną dla klientów i skuteczniejszą w walce z nieprawidłowościami.

Wyzwania w ZUS

ZUS stoi obecnie przed szeregiem wyzwań, m.in.:
* Starzejące się społeczeństwo, co oznacza wzrost liczby emerytów i rencistów oraz spadek liczby osób pracujących.
* Konieczność digitalizacji usług, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb klientów.
* Zmiany w prawie pracy, które mają wpływ na sposób odprowadzania składek i przyznawania świadczeń.
Zbigniew Derdziuk jako prezes ZUS podejmuje działania mające na celu sprostanie tym wyzwaniom i zapewnienie stabilności systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Wizja Zbigniewa Derdziuka

Zbigniew Derdziuk stawia sobie za cel modernizację ZUS i uczynienie go instytucją jeszcze bardziej przyjazną dla klientów. Chce również zwiększyć skuteczność walki z nieprawidłowościami i zapewnić stabilność systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.
W swojej pracy kieruje się wartościami takimi jak:
* Profesjonalizm
* Dostępność
* Sprawność
* Etyka
Prezes ZUS podkreśla, że ZUS to nie tylko instytucja, ale przede wszystkim ludzie, którzy każdego dnia pomagają ubezpieczonym i płatnikom składek w realizacji ich praw i obowiązków.

Podsumowanie

Zbigniew Derdziuk jest doświadczonym i kompetentnym prezesem ZUS, który stoi przed szeregiem wyzwań. Dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu podejmuje działania mające na celu modernizację ZUS i zapewnienie jego stabilności.