Taiwanees: het land dat niet bestaat
Wanneer je denkt aan Taiwan, wat zie je dan voor je? Een klein eiland in de Stille Oceaan? Een onafhankelijk land met een eigen regering en grondwet? Of een provincie van China?
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van wie je het vraagt. Voor de Taiwanese bevolking is Taiwan een onafhankelijk land. Ze hebben hun eigen regering, grondwet en leger.
Maar voor de Chinese regering is Taiwan een provincie van China. Ze beweren dat Taiwan nooit onafhankelijk is geweest en dat het altijd een deel van China is geweest.
De waarheid ligt ergens in het midden. Taiwan is een eiland dat vroeger door China werd geregeerd. Maar na de Chinese burgeroorlog in 1949 werd Taiwan door de nationalistische regering van China ingenomen. De communistische regering van China bleef echter het vasteland van China regeren.
Sindsdien is Taiwan een apart politiek gebied. Het heeft zijn eigen regering en leger en het is niet ondergeschikt aan de Chinese regering. Maar China beschouwt Taiwan nog steeds als een deel van zijn grondgebied.
De kwestie Taiwan is een ingewikkelde kwestie met een lange geschiedenis. Er is geen eenvoudige oplossing. Maar het is een kwestie die de relaties tussen China en de rest van de wereld blijft beïnvloeden.
Wat denken de Taiwanese?
De meeste Taiwanese zijn trots op hun land. Ze zijn trots op hun geschiedenis, hun cultuur en hun regering. Ze willen hun onafhankelijkheid behouden en ze willen niet terugkeren naar Chinese heerschappij.
Maar er zijn ook Taiwanese die vinden dat Taiwan een deel van China zou moeten zijn. Deze mensen zijn meestal ouder en ze hebben vaak een nostalgische blik op de tijd dat Taiwan door China werd geregeerd.
Wat denkt de Chinese regering?
De Chinese regering beschouwt Taiwan als een onafscheidelijk deel van haar grondgebied. Ze beweert dat Taiwan nooit onafhankelijk is geweest en dat het altijd een deel van China is geweest.
De Chinese regering is bereid geweld te gebruiken om Taiwan in te lijven. In 1996 lanceerde China raketten in de buurt van Taiwan in een poging de Taiwanese bevolking te intimideren.
Wat denkt de rest van de wereld?
De meeste landen in de wereld erkennen Taiwan niet als een onafhankelijk land. Dit is te wijten aan de druk van China. China heeft gedreigd de diplomatieke betrekkingen te verbreken met landen die Taiwan erkennen.
Maar er zijn enkele landen die Taiwan wel erkennen. Deze landen zijn meestal kleine eilandstaten in de Stille Oceaan.
De toekomst van Taiwan
De toekomst van Taiwan is onzeker. China is vastbesloten Taiwan in te lijven en Taiwan is vastbesloten zijn onafhankelijkheid te behouden.
Het is mogelijk dat China Taiwan met geweld zal innemen. Maar het is ook mogelijk dat Taiwan zijn onafhankelijkheid zal behouden.
De uitkomst van de kwestie Taiwan zal een grote impact hebben op de regio en op de wereld.