Rekey schlage deadbolt,Rekey schlage deadbolt

er en lett prosess som bare tar noen minutter. Du trenger bare en skrutrekker og en ny nøkkel. Følg disse trinnene for å gjøre det:

1. Fjern dekslene:
Fjern skruene som holder det ytre og indre dekselet på plass.

2. Fjern sylinderen:
Bruk en skrutrekker til å fjerne sylinderen fra låsesylinderen.

3. Sett inn den nye nøkkelen:
Sett inn den nye nøkkelen i sylinderen og vri den til låseposisjon.

4. Sett sylinderen på plass igjen:
Sett sylinderen tilbake i låsesylinderen og stram til skruen.

5. Sett dekselet på plass igjen:
Sett de ytre og indre dekselene på plass og stram til skruene.

6. Test låsen:
Prøv å låse og låse opp døren med den nye nøkkelen for å sikre at den fungerer som den skal.

Det er alt! Du har nå rekeyd din schlage deadbolt. Hvis du har problemer med å gjøre det selv, kan du alltid ringe en låsesmed for å hjelpe deg.