Polecenia przelewów 

Polecenia przelewów

 

Powstanie Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (z ang. Single Euro Payments Area – SEPA) ma istotny wpływ na funkcjonowanie krajowego systemu rozliczeniowego. KIR rozpoczął działania dostosowujące polski system rozliczeń międzybankowych do nowych standardów. Pierwszym krokiem ku temu było udostępnienie uczestnikom systemu Euro Elixir SEPA Credit Transfer (SCT) – paneuropejskiego polecenia przelewu. Jest on powiązany z paletą usług dodatkowych takich jak moduł konwersji, który umożliwia zmianę formatu przesyłanych komunikatów czy konsultacje zgodności ze standardami SEPA. Usługi te mają za zadanie ułatwić bankom jak najszybsze i sprawne wejście do Jednolitego Obszaru Płatności w Euro oraz umożliwić optymalizację kosztów tej operacji.

 

Drugim europejskim narzędziem mającym ułatwić dostosowanie polskiego systemu rozliczeń międzybankowych do nowych standardów jest SEPA Direct Debit (SDD), którego termin wdrożenia uzależniony jest od obowiązujących przepisów a zwłaszcza od wprowadzenia tzw. SEPA End-Date na poziomie europejskim.