ปูนาฟ้าใส
หากพูดถึงปูนา หลายคนคงนึกถึงสัตว์จำพวกปูขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในนาข้าวหรือแหล่งน้ำจืด แต่ปูนานี้แตกต่างออกไป เพราะมันอาศัยอยู่ในป่าชายเลนบนต้นโกงกาง ถิ่นที่อยู่ของมันจึงอยู่เหนือน้ำทะเล ในที่สูงกว่าชาวบ้านแถบนี้อีกด้วย บางคนเลยเรียกกันว่าปูนาฟ้าใส

ปูนาฟ้าใสมีสีน้ำเงินสดใส เหมือนกับสีของท้องฟ้า เป็นที่มาของชื่อ ปูชนิดนี้มักอาศัยอยู่บนต้นโกงกาง บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา บางขุนเทียน ตอนบน เมื่อประมาณ 50 ปีก่อนปูนาฟ้าใสมีจำนวนมาก แต่ปัจจุบันหาตัวได้ยากเพราะผู้คนจับไปขายกันมากจนแทบจะสูญพันธุ์

ปูนาฟ้าใสมีขนาดเล็กกว่าปูนาก้ามดาบ มีก้ามขนาดใหญ่ 2 ข้าง แต่ก้ามไม่โตและแข็งแรง ซึ่งแตกต่างจากปูนาตัวผู้ที่ก้ามโตแข็งแรง ส่วนสีสันจะขึ้นอยู่กับเพศของปู โดยตัวผู้จะมีสีเข้มกว่าตัวเมีย ปูนาฟ้าใสเป็นสัตว์ที่ชอบอาศัยอยู่ตามลำพัง เวลากลางวันจะหลบแดดอยู่ตามโคนต้นโกงกางหรือรูตามลำต้น

  • มีวิธีสังเกตว่าปูนาฟ้าใสอยู่ในรูหรือไม่ โดยการแตะเบาๆที่ปากรู หากปูอยู่ภายในรูมันจะขยับก้าม
  • ปูนาฟ้าใสเป็นสัตว์ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมาก
  • อาหารหลักของปูนาฟ้าใสจะเป็นพวกซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย

ปูนาฟ้าใสนั้นหาได้ยากมากในปัจจุบัน ด้วยความที่เป็นสัตว์ที่สวยงามและมีจำนวนน้อย จึงทำให้ปูนาฟ้าใสกลายเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักสะสมและนักเล่นปู ปูนาฟ้าใสมีราคาค่อนข้างสูง แต่ปูชนิดนี้ไม่เหมาะที่จะเลี้ยงในตู้เหมือนปูสวยงามทั่วไป เพราะปูนาฟ้าใสจะชอบปีนป่ายและหากไม่มีสิ่งให้ปีนป่าย ปูอาจจะเครียดและตายได้

การอนุรักษ์ปูนาฟ้าใสเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในป่าชายเลน ปัจจุบันพบว่ามีการกำหนดให้พื้นที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาบางขุนเทียนตอนบนเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อเป็นเขตเพาะพันธุ์ของปูนาฟ้าใสและสัตว์ป่าอื่นๆ รวมทั้งมีการปลูกต้นโกงกางเพื่อขยายพื้นที่อาศัยของปูนาฟ้าใสด้วย

ปูนาฟ้าใส เป็นสัตว์ที่น่าสนใจและทรงคุณค่าต่อระบบนิเวศ เราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ชนิดนี้ไว้ เพราะปูนาฟ้าใสก็เป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และเป็นสัตว์ที่ช่วยในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในป่าชายเลนอีกด้วย