چه شده است

چه شده است که هر آخوند کفتاری که از قدرت افتاده و به لب گور رسیده دلسوز مردم شده است
 یادمان نرود موسوی اردبیلی جنایت کاری صد مرتبه بدتر از قاضی مرتضوی بوده است!؟آقای موسوی اردبیلی شما به عنوان قاضی القضات چقدر جنایت کرده اید؟
آیا میدانستید

>>
در ۶ دی ۱۳۶۰، هشت نفر از نه عضو دومین محفل روحانی ملی ایران بدون محاکمه اعدام شدند. بعد از انکار ابتدایی این اعدامها، آیت‌الله اردبیلی، رئیس جدید قوه قضاییه، سرانجام اعلام کرد که هشت بهایی به جرم جاسوسی برای قدرتهای خارجیاعدام شده‌اند. اردبیلی به سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت که هیچ انگیزه و مبنای مذهبی دلیل این اعدامها نبوده‌است. در اواخر همان ماه، آیت‌الله محمدی گیلانی، رئیس دادگاههای انقلاب مرکز، اعدام اعضای دومین محفل روحانی ملی را به این صورت توجیه کرد که عضویت در جامعه بهایی مترادف با جاسوسی برای سازمانهای استعماری است.""""

>>


چرا این همه روضه خواندید یک کلام از کثافت کاری های خود سخن به میان نیآورده اید؟  


یا حداقل یک اشاره میکردید که در طول عمر خود همانند دیگر آخوندها جز پرکردن خلا و زدن حرف مفت برای پرکردن جیبتان چه کاری مثبتی برای این مملکت کرده اید؟؟